Kvalitetspolicy
Johpomek AB med samtliga medarbetare skall uppfylla kundens förväntningar och krav på kvalitet och leveranssäkerhet genom att alltid leverera rätt produkt i rätt tid. Vi skall även aktivt medverka till att kunden får den produkt som han önskar vad gäller funktion och design.

Vi skall i alla led fastställa mål och arbeta med ständiga förändringar.

JOHPOMEK AB • Industrigatan 16 • 283 50 OSBY • Tfn 0479-178 80 • Fax 0479-141 05 • E-mail: info@johpomek.se • www.johpomek.se