Miljöpolicy
Johpomek AB med samtliga medarbetare skall följa aktuella miljölagar och övriga krav, ständigt förbättra företagets miljöarbete samt sträva efter att byta ut produkter och ingående komponenter mot alternativ med mindre miljöbelastning.

Arbetsmiljöpolicy
Johpomek AB skall med samtliga medarbetare följa aktuella arbetsmiljölagar och övriga krav, ständigt förbättra företagets arbetsmiljö samt tillse att alla medarbetare trivs med sitt arbete.

JOHPOMEK AB • Industrigatan 16 • 283 50 OSBY • Tfn 0479-178 80 • Fax 0479-141 05 • E-mail: info@johpomek.se • www.johpomek.se