Vår nya maskin utökar vår kapacitet rejält
BLM SWING är en flexibel och genialisk CNC bockmaskin.
Med höger och vänsterbockning samt bockning med variabel radie kan mycket komplicerade och designade detaljer bockas.

 

 

 

JOHPOMEK AB • Industrigatan 16 • 283 50 OSBY • Tfn 0479-178 80 • Fax 0479-141 05 • E-mail: info@johpomek.se • www.johpomek.se