Vårt arbete med kvalitet & miljö.

Johpomek följer aktuella miljölagar och krav. Vi förbättrar hela tiden miljöarbetet, och strävar efter att arbeta med komponenter som ger ett lågt klimatavtryck.

Socialt ansvar

Hållbarhetsarbete
Hållbarhetsarbete innebär för oss att vi gör vårt allra bästa för att vår påverkan på miljön runt omkring oss skall vara så liten som möjligt. Det är en vinst för oss alla.Lång livslängd är en mycket viktig aspekt i ett ekologiskt perspektiv. Vi ger kunden en möbel som kan användas under lång tid genom att vi ansvarar för att ersättnings- och utbyteskomponenter finns tillgängliga under minst 5 år. Även den dagen då möbeln slutligen har gjort sitt är den förberedd för att återvinnas på ett lämpligt vis. Vi fokuserar på att använda material som är snälla mot vår yttre miljö vilket gör att vårt miljöarbete sträcker sig långt utanför företagets gränser. Ett gott samarbete med våra underleverantörer ger oss god kontroll över material och processer.

Green-heart-600x450
Våra möbler tillverkas av människor som vistas i en bra och trivsam arbetsmiljö. Både hos oss själva och även hos våra underleverantörer är det självklart att Socialt Ansvar enligt FN:s definition Global Compact är en grundläggande filosofi. Här ställer vi krav på arbetsvillkor, arbetsmiljö, miljö, mänskliga rättigheter och att ingen korruption förekommer.

Miljö- och Kvalitetsmärkning

Genom vårt beslut att våra möbler skall uppfylla Möbelfaktas krav får vår kund en bekräftelse på att möbeln uppfyller vår och många andras ambition vad gäller ovanstående genom att Möbelfakta är ett referens- och märkningssystem för den svenska möbelbranschen som baseras på tre olika områden:

Kvalitet
Varje möbel som vi märker med Möbelfakta har testats och godkänts av Statens Provningsanstalt, SP, i Borås. Testen visar att möbeln uppfyller krav för säkerhet/funktion, mått, ytors motståndskraft, brand och klädsel.

Miljö
Kraven för att ett material skall godkännas enligt Möbelfakta är flera och innebär bland annat att:

  • Vi enbart använder träråvara som kommer från lagligt skogsbruk vilket också skall vara spårbart.
  • I stoppade möbler används enbart godkända mjukgörare och flamskyddsmedel.
  • Vår ytbehandling innehåller varken bly, kadmium, aromatiska kolväten eller krom VI.
  • Våra plastdetaljer innehåller inte PVC.
  • Våra produkter kan återvinnas, utbyteskomponenter finns att tillgå.

ISO - Certifiering

Våra möbler utvecklas och tillverkas i en miljö där vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2015 och miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015. Detta är en självklarhet för att vi ska kunna uppfylla vårt mål där vi sätter kundens tillfredsställelse i centrum. Vi höjer ständigt ribban för vår prestation för att överträffa ställda krav.

Skötselinstruktioner för olika ytmaterial

PDF Skötselinstruktioner

Integritetspolicy (GDPR)

PDF Integritespolicy