Konstruktion, rörbockning, svetsning, pulverlackering och montering.

I vår produktion arbetar vi med alla former av rörbearbetningar såsom detaljtillverkning, legoarbeten samt framtagning av stolar, elevbänkar och bord under det egna varumärket EKV. Med hjälp av duktiga medarbetare och ett nära samarbete med våra kunder kan vi erbjuda montering och sammansättning, paketering och distribution direkt till slutkund. För oss är det viktigt att du och dina kunder får sin leverans på rätt sätt, till rätt plats och i rätt tid. Lean Produktion är vårt verktyg tillsammans med vårt kontinuerliga kvalitets- & miljöarbete.

3d-konstruktion-1000x750

Idé & Konstruktion

Vi hjälper dig att förverkliga din idé till en produkt som är klar och färdig att möta marknaden. Smarta konstruktionslösningar och egen framtagning av ritningsunderlag, prototyper, verktyg, svetsfixturer och bockmallar. Vår kompetenta personal tar dig och din idé genom hela värdekedjan. Teknisk utveckling och fokus på ständiga förbättringar tillsammans med kreativt tänkande ger förutsättningarna.

Skissblock-1000x430

Rörbockning

- hjärtat i Johpomeks produktion.

Vi satsar ständigt på ny teknik och kompetensutveckling av vår duktiga personal för att kunna erbjuda allra bästa resultat. Helelektriska CNC-styrda bockmaskiner arbetar tillsammans med robotar i helautomatiserade celler. Maskinerna bockar både höger- och vänsterbockar och har dessutom möjligheten att valsa rören i samma cykel. Sökning efter svetssöm görs för att sömmen alltid ska hamna på samma ställe i detaljen. Även sökning på referenshål för bockning av laserskurna rörämnen är möjlig.

Med hjälp av en sk ”boosterfunktion” kan vi ge röret lite extra kraft vilket innebär att vi oftast kan bocka snävare än med traditionella metoder. Det innebär att vi kan tänja på tumregeln att bockning inte kan ske snävare än 2 gånger ytterdiametern på röret.

Bild-1951_KA_1000x750
Bild-2951_KA_1000x300
Bockning_KA_1000x300
Svetsrobot-opac-901000x750

Svetsning: manuell eller robot

- ditt behov avgör.

Erfarna svetsare med bred kompetens utför svetsning i olika svetsmetoder som MIG/MAG-och TIG-svetsning samt lödning. Vår moderna maskinpark består av flera svetsrobotar för olika behov. Robotsvetsning sker med CMT teknologi som innebär att svetssprut minimeras. Vi tillverkar våra svetsfixturer i vår egen verkstad, vilket säkerställer en hög precision och kvalité på produkten.

Pulverlackering

En modern lackeringsanläggning ger oss stora möjligheter att erbjuda legotillverkning till andra företag i Södra Sverige. Vi utför pulverlackering av olika material och typer av gods, från enstaka delar upp till 2500 mm längd till långa större återkommande serier. Vi använder oss av Bonderite korrosionsskydd och den lackerade produkten erhåller korrosionsklass 4 Hög.

En stor fördel med pulverlackering är att det är en s.k. torr lackeringsmetod där färgen inte innehåller några lösningsmedel vilket är mycket positivt ur miljö- och hållbarhetsperspektiv. Pulverlackering har dessutom mycket god resistens mot mekaniskt slitage och ger stora möjligheter till variation genom att kombinera olika kulörer, glans och strukturer.

pulverlackering-1200x800
Bild-2883_KA_-1000x750

Montering & Sammansättning

Ur vår helhetslösning kan Du som kund välja vilka delar vi ska hjälpa dig med. Vi är flexibla och utför många olika typer av legoarbeten. Kanske vill du att vi sköter både montering, packning, lagerhantering och logistik. Delar från andra underleverantörer kan skickas till oss för en smidig hantering och samordning. Oavsett vad du väljer så gäller noggrannhet, precision och snabbhet även här – Lean Produktion rakt igenom.